โครงการกำลังใจฯ นำผู้พิพากษาพบผู้ต้องขังเพิ่มดุลยพินิจตัดสิน

โครงการกำลังใจฯ นำผู้พิพากษาพบผู้ต้องขังเพิ่มดุลยพินิจตัดสิน “สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการส่งเสริมพลังอำนาจผู้ตัดสิน กับผู้ถูกตัดสิน ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคมสุขภาวะ โดย “นางเมทินี ชโลธร” ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ , นายกำจัด พ่วงสวัสดิ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

นายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักกิจการในพระดำริฯ และผู้พิพากษา 23 ท่าน เข้าเยี่ยมเรือนจำกลางปัตตานี ซึ่ง “นายบุญโชติ เดชสม” ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานี ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานของเรือนจำ ก่อนนำคณะผู้พิพากษาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในเรือนจำ พร้อมทั้งทำการสัมภาษณ์เรื่องราวคดีความของผู้ต้องขังชายจำนวน 30 ราย จากนั้นเดินทางไปเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง พร้อมทั้งเข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งทรงเสด็จมาเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งนับเป็นเรือนจำแห่งที่ 18 ที่เข้าโครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดย “นายพิทยา จินาวัฒน์ ” ที่ปรึกษาโครงการกำลังใจในพระดำริฯ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพลังอำนาจผู้ตัดสินกับผู้ถูกตัดสินฯ เป็นโครงการที่ทำให้ผู้พิพากษาได้มีโอกาสพบปะกับผู้ต้องขังซึ่งจะทำให้ผู้พิพากษาได้เข้าใจในเรื่องการพิจารณาตัดสินคดี ว่านอกเหนือจากการยึดตัวบทกฎหมายยึดบัญชีอัตราโทษของศาลแล้ว ยังสมควรจะต้องพิจารณาถึงภูมิหลังหรือสาเหตุที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของจำเลยคดีอาญา ซึ่งจะทำให้ผู้พิพากษาใช้ดุลยพินิจพิจารณาคดีได้ดียิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth